Januari 2018 kregen wij (IMIX) een schuur in bruikleen voor onze beeldhouwsspullen.

Om de schuur heen lag een zwaar verwaarloosde tuin overwoekerd door braam, klimop en brandnetel.  Die mochten we ook gebruiken.

Met vereende krachten hebben we de tuin weer toegankelijk gemaakt en stap voor stap leren kennen. Prachtige pareltjes hebben we ontdekt.

Om méér mensen van dit paradijsje te laten genieten organiseerden we er exposities en kleine ceremonies.

Bezoekers waren vrijwel unaniem en bleven vaak lang hangen.

Wat was het daar fijn in die combinatie van woeste natuur en kunst.

Er waren mooie plannen maar helaas, geld speelde een rol en de gemeente had heel andere plannen.  

Álle prachtige volwassen bomen werden gekapt.

Om plaats te maken voor een weg met fietspad en een aantal nieuwbouwwoningen. 

 

Eeuwige rust Kaplust

Een ode aan álle bomen die moeten sneuvelen voor wegen of nieuwbouw.

En zeker ook voor de bomen uit die fijne ateliertuin in Heiloo!

 

= Eeuwige rust Kaplust is en cocreatie met Mireille Schermer  (zie ook Mireilleschermer.nl) =